x29

Quiero amor o muerte.

那。。个。。。冬幕节快乐(*¯︶¯*)!!!
涂一个暗夜要塞前的精灵们的冬幕节
不要打架了 我们来唱歌吧!
-----------------------------
莉亚:塔莉萨真像个小女孩啊
塔莉萨:我这样唱的对吗。。。
泰兰德:为什么我非要和这群毒瘾精灵一起唱歌啊。。。
温蕾萨:我最讨厌部落啦(盯——)

艾利桑德:“你们这群猴子在别人家门口干嘛啦!!!”

评论(6)

热度(14)